Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Olexa, Jan
    Cílem práce je vytvořit grafické intro využívající knihovnu OpenGL jehož spustitelný soubor má maximální velikost 64 kB. Program je psán v jazyce C++ a využívá OpenGL verze 4.6.
  • Kosterní animace pro GPUengine 

    Minařík, Antonín
    Cílem této práce je studium technik používaných pro kosterní animace a následný návrh a implementace rozšíření pro kosterní animace do knihovny GPUEngine. V teoretické části jsou popsány techniky animací, kosterních animací ...