Now showing items 1-7 of 7

 • Dvoutlaký horizontální kotel na odpadní teplo (HRSG) 

  Smolinský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo za spalovací turbínou. V úvodní části práce je proveden základní tepelný výpočet a návrh uspořádání jednotlivých teplosměnných ploch. ...
 • Energetické využití komunálního odpadu 

  Procházka, Jaroslav
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu zařízení využívajícího kalorického obsahu komunálního odpad jeho spalováním. Návrh technologie spočívá v sestavení dílčích částí spalovny a základního výpočtu jednotlivých aparátů. ...
 • Modernizace a ekologizace teplárny 

  Sobotka, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je návrh zařízení na výrobu tepla a elektrické energie (KVET – kombinovaná výroba elektřiny a tepla) s těmito požadavky: - Instalace nového zařízení na místo fyzicky a morálně dožitého stávajícího ...
 • Navrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo (HRSG) za plynovou turbínou na zemní plyn 

  Pauliny, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvojtlakého horizontálního kotle využívající teplo spalin za spalovací turbínou na zemní plyn. Zahrnuje návrh a výpočet jednotlivých výměníků, jejich základní uspořádání s ohledem na ...
 • Návrh paroplynového cyklu pro teplárenský provoz 

  Rovný, Jan
  V současnosti jsou na evropskou energetiku kladeny větší požadavky než kdy jindy. Snaha společnosti o ekologizaci planety způsobuje mimo jiné konec těžby a spalování uhlí, na kterém je řada zemí ekonomicky závislá. Cílem ...
 • Paroplynové zařízení se vznětovým spalovacím motorem 

  Bouše, Richard
  Diplomová práce pojednávající o možnosti zvýšení účinnosti energetických bloků se spalovacími motory za pomoci kombinace Sabatova a Rankine-Clausiova cyklu do paroplynového cyklu. V práci je stručně popsán princip funkce ...
 • Využití odpadního tepla kogenerační jednotky pro výrobu technologické páry a vytápění 

  Jež, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologické soustavy pro výrobu technologické páry a tepla pro vytápění. Zdrojem energie je kogenerační jednotka. V první části práce je návrh soustavy včetně jejího popisu. Ve druhé ...