Now showing items 1-4 of 4

 • Brzdové systémy traktorů 

  Pazour, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem součastné době používaných brzdových systémů traktorů. V práci jsou také popsány principy a konstrukce brzdových soustav. Dále je rozebrána dynamika brzdění a navržena vhodná brzdová ...
 • Nápravy moderních nákladních automobilů 

  Vávra, Radek
  Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, ...
 • Nové trendy a materiály používané při konstrukci rámů jízdích kol 

  Jelínek, Vladimír
  Bakalářská práce ve své první části shrnuje vývoj jízdního kola od drezín až po nízká kola se zaměřením na materiál rámu daného bicyklu. Práce také v této části obsahuje přehled drobných konstrukčních úprav, kterými bylo ...
 • Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy 

  Regner, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá změnou rychlostního pole v oblasti kola osobního automobilu v důsledku lokální změny teploty způsobené konvekcí od kotoučové brzdy. Dále pak stanovením parametrů aplikovatelných na libovolný ...