Now showing items 1-13 of 13

 • Chladné zbraně 

  Střechovský, Jan
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí relevantních informací o chladných zbraních. Jelikož je toto téma nesmírně obsáhlé, práce se zaměřuje na obecné seznámení s různými typy těchto zbraní, jejich použití a historický ...
 • Design ručního detektoru kovu 

  Partl, Zdeněk
  Zadáním bakalářské práce je design ručního detektoru kovu. Práce zahrnuje studii současného stavu na trhu a vývoj technologií v dané problematice. Hlavním cílem práce je vytvoření originálního designu, jenž bude respektovat ...
 • Evoluce materiálů používaných na výrobu sjezdových lyží 

  Václavík, Martin
  Předkládaná bakalářská práce je rešeršního typu a zabývá se technologiemi a materiály používanými na výrobu sjezdových lyží s hlubším zaměřením na posledních deset let. Zkoumány jsou jak materiály pro výrobu jádra lyže, ...
 • Měření tvrdosti kovových materiálů 

  Dufková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je definovat tvrdost materiálu a popsat možnosti jejího zkoušení, včetně historie a vývoje jednotlivých zkoušek tvrdosti. Druhá – praktická část této práce se zabývá aplikací některých těchto ...
 • Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Zhakupbekova, Rakhil
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v zimním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma obnova objektu bývalého okresního soudu ve Zlíně. Úkolem studie bylo najít vhodné využití objektu ...
 • Obnova zámku ve Zlíně 

  Bujačková, Mariana
  Základem bakalářské práce je architektonická studie zpracovaná v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma rekonstrukce a obnova zámku ve Zlíně. Úkolem studie bylo najít vhodné využití zámku nacházejícího se ...
 • Perla Ústí nad Orlicí 

  Hyťhová, Martina
  Předmětem diplomového projektu je zpracování strategie konverze a revitalizace území části areálu bývalé textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Stavební program je tvořen z rekonstrukce stávajících objektů pro kavárnu, ...
 • PERLA Ústí nad Orlicí 

  Pelikánová, Zuzana
  Předmětem diplomového projektu je zpracování návrhu základní strategie konverze a revitalizace území areálu bývalé textilní továrny PERLA 01 v Ústí nad Orlicí. Samostatná architektonická studie, se zabývá využitím části ...
 • Porovnání možností výroby ozubených kol kovových a plastových 

  Květoun, Jan
  Tato práce se zaměřuje na porovnání technologií výroby ozubených kol plastových a kovových. Je zde uveden princip jednotlivých technologií, jejich popis a vhodnost použití, či jejich výhody a nevýhody. U kovových ozubených ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Behro, Daniel
  Jaký by měl být současný prostor vysokoškolského vzdělávání? A jaký by měl být prostor pro kreativní tvorbu? Odráží se typ výuky v samotné budově školy? Kladu si otázku, zda by například fakulta sociální studiích byla ...
 • Řešení odpadového hospodářství se zaměřením na recyklovatelný odpad 

  Vilímek, Pavel
  Práce se zabývá recyklací odpadu s projektem na založení firmy působící v tomto odvětví. Dále pak návrhem zařízení na recyklaci elektrických kabelů, vývoj cen a zpracování ceníků.
 • Studium vlastností tenkých kovových spojů korundové keramiky a korozivzdorné oceli 

  Rimko, Marcel
  Táto bakalárska práca pojednáva o spojoch medzi kovom a keramikou so zameraním na spájkovanie. Teoretická časť sa venuje základom spájkovania kovu a keramiky. Experimentálna časť sa zaoberá konkrétnym spojom a rozborom ...
 • Výroba akvárií Bukovany 

  Vybíralová, Martina
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit novostavbu objektu pro výrobu akvárií v Bukovanech u Kyjova. Projekt vychází z již dříve vypracované studie v rámci předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby III. – Výrobní stavby. ...