Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a konstrukce šestinohého mobilního robotu 

    Žák, Marek
    V této práci je popsán návrh, rozbor a implementace šestinohého kráčejícího robotu - hexapodu. V jednotlivých kapitolách je rozebrán návrh a implementace mechanické konstrukce, elektronických a silových prvků a jednotlivých ...
  • Řízení pohybu robota typu hexapod 

    Žák, Marek
    V této práci je popsána problematika kráčivých robotů, jejich rozdělení, řízení a konstrukce. Jsou popsány nejznámější pohybové algoritmy a jejich grafická reprezentace. Dále jsou uvedeny příklady existujících kráčivých ...