Now showing items 1-8 of 8

 • Finanční plánování malé firmy 

  Tlustoš, Martin
  Tato diplomová práce s názvem „Finanční plánování malé firmy“ se zabývá teorií a praxí finančního plánování. V teoretické části práce jsou popsány teoretická východiska finančního plánování. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Finanční plánování malé firmy 

  Papoušková, Anna
  Diplomová práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje sestavený dlouhodobý finanční ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Zumrová, Olga
  Diplomová práce nejdříve seznamuje čtenáře s teorií finančního plánování. Dále obsahuje základní údaje o analyzované společnosti DAKO-CZ, a. s. a vyhodnocení její hospodářské situace pomocí finanční analýzy. Následně je v ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Netopilová, Hana
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ je rozdělena na 3 části. První část se zabývá teoretickými východisky, kterými jsou finanční plánování, strategická analýza a finanční analýza. Druhá část ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Pešová, Veronika
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. První část obsahuje teoretická východiska k finančnímu plánování. Zaměřuje se na principy a metody finančního plánování, na tvorbu krátkodobého a dlouhodobého finančního ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Šťastná, Iva
  Tato práce obsahuje teorii k finančnímu plánování zaměřenou na principy a metody finančního plánování, dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování a kontrolu plánu. Praktická část obsahuje návrh finančního plánu společnosti ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Přibyl, Pavel
  Tato diplomová práce s názvem „Návrh podnikového finančního plánu“ se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zabývá teoretickými východisky finančního plánování. V praktické části jsou provedeny analýzy současného stavu ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Byrtus, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování finančního plánu reálné společnosti pro 4 následující účetní období. První část popisuje obecnou strukturu finančního plánu, jeho druhy a specifikuje nejčastěji používané analýzy. ...