Now showing items 1-1 of 1

  • Port OS Linux pro signalový procesor DaVinci 

    Šujak, Marek
    Táto práca sa zaoberá možnosťami implementácie operačného systému postaveného na jadre Linux. Stručne zobrazuje programový model architektúry ARM. Inicializáciu najdôležitejších periférií obvodu DM644x a spôsob bootovania ...