Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci 

    Sadílek, Daniel
    Bakalářská práce „Aplikace metod detekce odlehlých hodnot v oblasti objektivní analýzy Parkinsonovy nemoci“ se zabývá detekcí odlehlých hodnot v datových souborech pacientů s Parkinsonovou nemocí, která je velmi důležitá ...
  • Statistické zhodnocení dat 

    Fadrný, Tomáš
    Diplomová práce hodnotí a vhodně zpracovávaná data z koncové kontroly přístrojů. Přístroje jsou podobných typů tepelných nadproudových relé od firmy ABB. Ke vhodnému statistickému zpracování dat byl použit statistický ...