Now showing items 1-3 of 3

 • Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch 

  Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel; Štegnerová, Kateřina (Gruppo Italiano Frattura, 2014-10-31)
  The aim of the paper is to estimate a value of the critical applied stress for a crack initiation from a sharp V-notch tip. The classical approach of the linear elastic fracture mechanics (LELM) was generalized, because ...
 • Stabilitní analýza štíhlých výškových konstrukcí 

  Nevřalová, Jana
  Práce se zaměřuje na statickou analýzu zjednodušených modelů a jejich vzájemné porovnání u vybrané výškové budovy. Je věnována pozornost rozdílům v geometrii jednotlivých modelů a vlivu dimenze (prutové nebo plošné, případně ...
 • Vliv etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna 

  Hegrová, Michaela
  Předmětem této diplomové práce je studium vlivu etherů celulózy na reologické vlastnosti vápna. Teoretická část se zaměřuje na popis reologických parametrů, měřících technik a zkušebních zařízení používaných při reologickém ...