Now showing items 1-13 of 13

 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Možnosti a potřeby využívání informačních a počítačových technologií v integrovaném záchranném systému 

  Milošic, Tomáš
  Tato práce popisuje a rozebírá zásadní teoretické i praktické problémy využívání informačních a počítačových technologií a analyzuje současný stav možností předávání informací a dat k mimořádným situacím směrem k nasazovaným ...
 • Návrh optimalizace procesů komplexní obnovy elektráren 

  Melicheríková, Pavla
  Bakalářská práce obsahuje návrh pro optimalizaci procesů tvorby projektu komplexní obnovy tepelné elektrárny ve střední firmě, jež se zabývá zejména inženýrskou činností a zprostředkováním výroby v oblastech povrchové těžby ...
 • Postavení Policie ČR v systému krizového řízení 

  Bednářová, Zdeňka
  Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část je věnována problematice krizového řízení, integrovanému ...
 • Procesní inženýrství jako možný model učícího se podniku ve znalostní ekonomice 

  Dvořák, Jiří; Konečný, Jiří; Janková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vývojové trendy procesního inženýrství jako projektové disciplíny. Zabývá se především systémovou analýzou a modelováním současných technologických možností vymezených systémů v ...
 • Rizika krizové komunikace 

  Vintr, Miroslav
  Autor diplomové práce se zabývá rozborem problematiky krizové komunikace v českých podnicích. Práce obsahuje i teoretické informace, které jsou také podporou pro provedení analýzy rizik procesu krizové komunikace. Výstupem ...
 • Souvislosti rizik v dnešní společnosti 

  Novák, Jaromír; Prukner, Vítězslav (Akademické nakladatelství CERM, 2020-03)
  Existence dnešní společnosti a její vývojové tendence jsou velmi složité. Rychlé a prudké změny jsou obtížně poznatelné, předvídatelné a tím obtížně řiditelné. Analogicky je složitá problematika přípravy a připravenosti ...
 • Stěžejní technické a technologické faktory globalizace a jejich vliv na krizové řízení 

  Žák, Michal
  Věci, jevy a procesy probíhající v naší civilizaci jsou stále rizikovější. Globalizace, její technické a technologické vlivy jsou stále silnější. Je nutno je respektovat v práci orgánů krizového řízení. Mezinárodní ...
 • Systémový postup havarijního plánování 

  Skupová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá systémovým postupem havarijního plánování. Podrobně studuje vnitřní a vnější havarijní plány. Zabývá se také vhodnými metodami analýzy rizika průmyslových havárií. Součástí práce je návrh ...
 • Význam modelování mimořádných událostí pomocí softwarových nástrojů 

  Ruhásová, Aranka
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití různých SW nástrojů v oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí. V dnešní době na každém kroku potkáme mimořádné události, které působí velké škody jak na životním ...
 • Význam modelování mimořádných událostí pomocí softwarových nástrojů 

  Ruhásová, Aranka
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití různých SW nástrojů v oblasti krizového řízení a ochrany životního prostředí. V dnešní době na každém kroku potkáme mimořádné události, které působí velké škody jak na životním ...
 • Význam tísňových linek pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva 

  Obadalová, Kristýna
  Pro bakalářskou práci byla zpracována rozsáhlá literární rešerše, jak z domácích, tak i zahraničních literárních zdrojů. Použité literární zdroje jsou v bakalářské práci důsledně citovány. Bakalářská práce se zabývá významem ...
 • Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice 

  Drápal, Stanislav
  Tématem bakalářské práce jsou Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice. V této bakalářské práci bylo čerpáno z domácích a zahraničních zdrojů za posledních deset let. V ...