Now showing items 1-3 of 3

 • Stanovení obsahu vybraných mykotoxinů v krmivech 

  Zelníčková, Lenka
  Tato diplomová práce je věnována aktuální problematice monitoringu vybraných mykotoxinů v krmivech v ČR. Cílem teoretické práce bylo zpracovat literární rešerši z dostupných knižních, elektronických i časopiseckých pramenů, ...
 • Systém pro měření aerobní stability fermentovaných krmiv 

  Synek, Josef
  Aerobní stabilita je termín, který odborníci na výživu používají k určení doby, po kterou krmivo zůstává stabilní tedy nezkažené. Jakmile je fermentace dokončena a krmiva jsou vystavena vzduchu během krmení nebo při ...
 • Základní charakterizace vybraných vzorků krmiv živočišného původu 

  Svoboda, Ilona
  Cílem diplomové práce bylo zvolit vhodné parametry pro jednoduchou a rychlou charakterizaci krmiv živočišného původu, ověřit pracovní postupy a aplikovat je na vybrané vzorky. V rámci této práce byly analyzovány vzorky ...