Now showing items 1-11 of 11

 • Elektronická platforma systému pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  Tato práce se věnuje řízení platformy sloužící pro snímání sítnice oka. Účelem této platformy je pohyb ve třech osách, ostření kamery a ovládání několika LED, sloužících pro nasvětlení oka. V rámci toho je řešena problematika ...
 • Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru 

  Menšík, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukce jednoúčelového stroje pro navíjení kompozitního izolátoru. V první části je popsána technologie navíjení doplněná analýzou použitelných komponent. Na základě těchto poznatků je ...
 • Modernizace řídícího CNC systému frézky EMCO 

  Kučera, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací řídícího systému frézky EMCO. Teoretické část je zaměřena na popis základních informací o CNC strojích a aktuálním stavu řídícího sytému frézky EMCO. Stěžejním bodem této práce ...
 • Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation 

  Vavrík, Michal
  Cílem diplomové práce je robotizace konvenční frézky na CNC frézku s použitím programovatelného logického automatu. V teoretické části diplomové práce je uveden popis obráběcích strojů a průmyslu 4.0, přehled společností ...
 • PiezoLegs motor v lékařské aplikaci 

  Plass, Petr
  Bakalářská práce se zabývá objasněním základních pojmů týkajících se piezoelektrických motorů včetně principu piezoelektrického jevu. Analyzuje rychlosti pohybu PiezoWave motoru při zatěžování a hodnotí průběhy napájecího ...
 • Příprava scény pro detekci elektronických součástek 

  Hynčica, Tomáš
  Práce se zabývá řešením projektu automatizované výroby hrotu na ladičce oscilátoru (tuning fork with tip) pro mikroskop atomárních sil – AFM. Z důvodu proměnlivosti parametrů hrotů na ladičce oscilátoru vyráběných dosavadní ...
 • Řídicí systém pro 3D tiskárnu 

  Vítek, Radim
  Tato práce se zabývá způsoby řízení 3D tiskáren. Zejména krokovými motory spolu s jejich rozběhovými profily. Dále se pojednává o interpolačních algoritmech. Pozornost je také věnována návrhu řídicí desky pro 3D tiskárnu, ...
 • Řízení manipulátoru pro snímání sítnice oka 

  Malaník, Petr
  K využití snímku sítnice pro biometrické, případně lékařské účely je nutné, aby byl snímek co nejkvalitnější a ideálně zabíral co největší plochu. Je tedy nezbytné dostat snímací zařízení do co nejvhodnější polohy a při ...
 • Řízení pohybu kuličky na 2D plošině 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce je navrhnutie riadiaceho algoritmu pre riadenie polohy guličky na 2D plošine so spätnou väzbou realizovanou pomocou kamery. Venuje sa návrhu ovládača krokových motorov, ktorý je ovládaný ...
 • Spolehlivost hobby 3D tiskáren Rep-rap 

  Lukačovič, Peter
  Táto bakalárska práca sa zaoberá opisom 3D tlačiarní z open-source programu RepRap, s cieľom priblížiť princípy ich fungovania spolu s hlavnými výhodami a nevýhodami. Ďalej práca rieši problémy s kvalitou výtlačku a snaží ...
 • Systém automatického řízení technologického zařízení 

  Brabec, Luboš
  Tato diplomová práce pojednává o problematice technologických postupů a technik pro modifikaci mikroelektrod nanostrukturami. Dále popisuje zařízení potřebné pro automatickou výrobu nanosenzorů, jejich vlastnosti a komunikaci ...