Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza chůze pomocí EMG signálů 

  Korčáková, Ivona
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu chůze pomocí EMG signálů. Součástí práce je fyziologie svalové soustavy, se zaměřením se na dolní končetiny. Bipedální chůze se skládá z krokových cyklů, které jsou popsány a vysvětleny ...
 • Analýza signálů z akcelerometru během krokového cyklu 

  Nemčeková, Petra
  Kinematická analýza chôdze patrí k jedným z najdôležitejších vyšetrení dolných končatín. Jedným zo spôsobov jej analýzy je meranie pomocou akcelerometra. Táto práca sa zaoberá zostrojením funkčného prístroja merajúceho ...
 • Kinetická analýza signálů z laboratoře chůze 

  Benešovská, Veronika
  Analýza chůze má nezastupitelný význam v řadě různých odvětví. Díky systému Vicon, používanému v laboratoři chůze, může být zachycen pohyb jednotlivých částí těla. Úkolem této práce je zpracování datových záznamů z laboratoře ...
 • Návrh konstrukce robotické protézy dolní končetiny 

  Remiš, Matúš
  Cieľom bakalárskej práce je návrh konštrukcie robotickej protézy dolnej končatiny. Teoretická časť sa zaoberá rozborom mechanizmu chôdze, rešeršou v oblasti protetiky a prehľadom komerčne dostupných protéz. V praktickej ...