Now showing items 1-20 of 76

 • Automatická expoziční jednotka pro výrobu DPS 

  Blahút, Jozef
  Táto diplomová práca za zaoberá problematikou rýchlej a kvalitnej prototypovej výroby dosiek plošných spojov pre potreby mechatronického laboratória. V rámci práce bol navrhnutý a vytvorený prototyp zariadenia spolu s ...
 • Automatický tester HMI 

  Lang, Stanislav
  Diplomová práce je věnována problematice automatických testů termostatů vyráběných firmou Honeywell. První kapitola se obecně zabývá problematikou testování termostatů a následuje diskuse o možných přístupech k řešení. ...
 • Automatizace děličky TOS DU 250 

  Sobotka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace děličky TOS DU 250. Cílem je navrhnout cenově dostupné řízení, s přesným snímáním polohy a brzdění pohybu vřetene děličky. Ovládání děličky je řešeno ovládacím panelem, ...
 • Automatizace procesu 3D zobrazování 

  Kamenec, Jan
  Úkolem mé diplomové práce bylo automatizovat proces 3D zobrazování. Práce obsahuje návrh komplexní řídící desky, která bude sloužit jako řídící jednotka a zajišťovat ucelenou funkci mechanického posuvu v kombinaci s ...
 • Automatizované měření s monochromátorem v prostředí LabVIEW 

  Jakeš, Libor
  Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem a realizací automatizovaného měření s monochromátorem. Dále bude seznamovat čtenáře s ovládacími programy, které jsem vytvořil v LabVIEW. Pomocí měřicí karta NI myDAQ budu ...
 • Bezdrátový modulární systém pro řízení a sběr dat řízený pomocí PC 

  Pejchal, Luboš
  Cílem toho projektu bylo navržení koncepce levného a jednoduchého bezdrátového modulárního systému pro bezdrátové řízení zařízení a přenos krátkých úseků informačních dat (měření teploty, sledování stavu zařízení,…). Celý ...
 • Binokulární vidění 

  Brňák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá fyziologií binokulárního vidění člověka pro získání prostorového vjemu z dvourozměrných obrazů pomocí brýlí. Je zde vypracovaná teoretická část o dané fyziologii vidění, dále pak sepsání ...
 • Číslicově řízené dvouosé polohovací zařízení pro digitální fotoaparát 

  Hrubý, Michal
  Práce se zabývá návrhem a realizací digitálně řízeného dvouosého polohovacího zařízení, které slouží pro pořizování panoramatických fotografií. Teoretická část, zabývající se jednotlivými díly zařízení, je doplněna praktickou ...
 • Digitální zapisovač dat 

  Müller, Tomáš
  Diplomová práce Digitální zapisovač dat pojednává o způsobu měření intenzity záření laserového paprsku, jeho vyhledání pomocí krokových motorů a zpracování změřeného signálu pro následné zobrazení na PC. Je zde nastíněna ...
 • Elektrický pohon pro ovládání 3f. autotransformátoru 

  Morávek, Lukáš
  Bakalárska práca sa zaoberá výberom typu elektrického motora a navrhnutím schém zapojenia a dosiek plošných spojov pre výkonové, riadiace a napájacie obvody elektrického pohonu pre ovládanie trojfázového autotransformátora. ...
 • Elektronická ladička na ukulele 

  Staněk, Václav
  Tématem bakalářské práce je návrh a realizace elektronické ladičky pro ladění čtyřstrunného drnkacího hudebního nástroje zvaného ukulele. Ladička bude využívat krokový motor k ladění nástroje a její součástí bude také LCD ...
 • Elektronika a řízení CNC frézky 

  Tmej, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektroniky hobby CNC frézky. V práci jsou rozebrány a popsány jednotlivé elektronické části a komponenty související s touto problematikou. Jsou provedeny tři návrhy elektroniky, ...
 • Elektronika pro vyšívací stroj 

  Karásek, Josef
  Hlavními částmi zařízení pro strojní vyšívání je šicí stroj (Veritas 8014/35-2) a polohovací zařízení. Aby stroj automaticky vyšíval zadané vzory, je potřeba zkonstruovat polohovací zařízení a jeho ovládání. Pro pohon ...
 • Indoor robot - mechanická konstrukce a silová elektronika 

  Maťas, Marek
  Práca je rozdelená do niekožkých logických celkov. V prvom je prebratá problematika mobilnej robotiky, konštrukcia, pohony a riadenie mobilných robotov. Ďalšie časti sa venujú postupne návrhom mechanickej konštrukcie robota, ...
 • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

  Vejtasa, Leoš
  V automobilech se vyskytuje velké množství motorků pro nejrůznější aplikace - některé typy aut obsahují i více než 50 motorků. Většinu tvoří stejnosměrné stroje, resp. stejnosměrné motorky. V této bakalářské práci jsou ...
 • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

  Šimko, František
  Tento projekt má za cíl přiblížit konstrukci motorků v automobilové technice. Blíže se seznámíme s konstrukcí stejnosměrného motoru. Dále se budeme hlouběji zabývat spouštěči, inovací stejnosměrného motorku a jeho nahrazení ...
 • Kalibrační přípravek pro spirometr 

  Burian, Tomáš
  Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude ...
 • Konstrukce a výroba CNC frézky pro modelářské účely 

  Knapil, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelářské CNC frézky. V první části jsou popsány možnosti konstrukčního řešení malých CNC strojů. Druhá část popisuje návrh a realizace vlastní CNC frézky. Třetí část se ...
 • Konstrukce řízené trysky vysokotlaké vstřikovací hlavy 

  Sýkora, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulace směšovací trysky u vysokotlakého směšovacího stroje na výrobu výrobků z polyuretanu. Cílem práce je navrhnout konstrukci řízené směšovací trysky pro směšovací hlavu Cannon ...
 • Konstrukce vidlicové azimutální montáže astronomického dalekohledu 

  Dostál, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení montáže astronomického dalekohledu vidlicového typu s nosností do 20kg a to včetně náhonu obou os. Obsahem řešení je návrh variant vidlicových montáží, výpočtová ...