Now showing items 1-8 of 8

 • Most nad potokem Bystrice 

  Nani, Pavel
  Předmětem diplomové práce je podrobný statický výpočet dodatečně předpjatého betonového silničního mostu přes potok Bystrica u Banské Bystrice na Slovensku. Most je součástí odbočné větve rychlostní komunikace R1. Prostorově ...
 • Most přes silnici I/44 

  Topinková, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, které převede silnici III/443 přes silnici I/44. Jsou vypracované studie pro 3 varianty a nejvhodnější dále podrobněji zpracována. Jedná se o most o 3 polích s celkovým ...
 • Mostní nadjezd přes dálnici 

  Černý, Pavel
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Jsou vypracovány tři varianty přemostění. Konstrukce je navržena jako jednotrámový most o 7 polích celkové délky 200~metrů. Výpočet účinků zatížení je ...
 • Návrh mostní konstrukce na rychlostní komunikaci 

  Nádvorník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá podrobným návrhem nosné konstrukce mostu o dvou polích, s náběhem směrem ke střední podpěře a s příčným řezem jedno-trámové konstrukce. Nosná konstrukce je navržena z předpjatého betonu, ztráty ...
 • Průmyslový objekt - posouzení vybraných ŽB prvků 

  Weber, Jozef
  Bakalářská práce se zabývá železobetonovou stropní konstrukcí. Jedná se o prostorový rám, který se skládá z prutových prvků orientovaných v podélném i příčném směru. V práci je proveden výpočet středního podélného průvlaku ...
 • Přepočet a variantní návrh nosných konstrukcí objektů administrativního centra 

  Fabiánová, Lucie
  Cílem této práce bylo vypracování posudku stávající nosné konstrukce obdélníkového objektu a návrh nové varianty pro obdélníkový i válcový objekt administrativního centra v areálu Jihomoravské plynárenské, a.s. v Brně. Dle ...
 • Statické řešení monolitické železobetonové konstrukce 

  Velecká, Renata
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením konstrukce administrativní budovy. Předmětem řešení je železobetonová monolitická bodově podepřená stropní deska. Ta je podporována sloupy a celá konstrukce je doplněna 2 ...
 • Studie kvality prutových prvků v MKP 

  Martinásková, Magdalena
  Byly vybrány úlohy, u kterých bylo možno očekávat komplikace při modelování nebo výpočtu. Ty byly řešeny pomocí MKP v komerčních softwarech RFEM, Scia, Axis a ANSYS. Řešené úlohy zahrnují geometrické nelinearity, případně ...