Now showing items 1-4 of 4

 • Městské lázně 

  Škůrek, Josef
  Řešené území se nachází v části Starého Brna mezi hotelem Voroněž a řekou Svratkou. Území protíná železniční vlečka výstaviště, která výrazně ovlivňuje půdorysnou koncepci mého návrhu na jihozápadní straně. Hmota lázní ...
 • Odstranění anesteziologické trubice z pediatrických CT dat 

  Šejnohová, Marie
  Cílem této semestrální práce je detekovat a následně odstranit anesteziologickou trubici z pediatrických CT dat pomocí Houghovy transformace. V první části se věnuje předzpracování obrazů s využitím hranové detekce. Popisuje ...
 • S335 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce s názvem S355 má podobu velkoformátového kovového objektu. Výchozím materiálem pro sochu byla konstrukční ocel S355; socha je tvořena jednotlivými, navzájem propojenými segmenty, jež utvářejí výsledný tvar ...
 • Vizuální kontrola axiálních ložisek 

  Sýkora, Vojtěch
  Práce se zabývá kontrolou a měřením ložisek pomocí obrazových snímačů a zajištěním vhodných podmínek pro toto snímaní. Popisuje výběr vhodného hardwaru pro řešení tohoto konkrétního případu. Velkou částí práce je návrh a ...