Now showing items 1-3 of 3

 • Měření pomocí Ballbar os CNC strojů 

  Školoud, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením kruhové interpolace a měřícími přístroji, které využívají tohoto principu. Je provedeno měření systémem ballbar a jsou zde uvedeny výsledky tohoto měření. Teoretická část se zabývá ...
 • Principy měření geometrické přesnosti obráběcích strojů 

  Nakládalová, Tereza
  V této bakalářské práci jsou popsány principy měření geometrické přesnosti u obráběcích strojů. Je provedeno měření kruhové interpolace a jsou zde zhodnoceny výsledky. Teoretická část se zabývá příčinami vzniku chyb a ...
 • Zpracování dat z měření obráběcích strojů 

  Jelínek, Adam
  Cílem předložené práce je navrhnout postup zavedení pravidelné kontroly geometrické přesnosti výrobních strojů do procesu údržby ve firmě Walter s.r.o. Provést sérii měření, vyhodnotit získaná data a na jejich základě ...