Now showing items 1-1 of 1

  • Platební systém pro operační systém Android 

    Iľko, Pavol
    Začiatok práce sa zaoberá zhromažďovaním všeobecných informácií (súčasné platobné systémy, zabezpečenie, možné útoky), ktoré vytvárajú teoretický podklad nutný k ďalšej praktickej činnosti. Práca následne detailne popisuje ...