Now showing items 1-9 of 9

 • Algoritmizace pro podporu rozhodování 

  Šišlák, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na vývoj cenových indikátorů, které se využívají k efektivnímu obchodování na burze. Součástí práce je technická analýza vybraného měnového páru v daném čase a na základě výsledků vytvoření ...
 • Bezpečná implementace technologie blockchain 

  Kovář, Adam
  Tato práce popisuje základní problematiku a implementaci blockchain technologie pro SAP Cloud platform s důrazem na bezpečnost citlivých dat. Tato diplomová práce implementuje správu celého procesu bankovního akreditivu. ...
 • Kryptoměny a budoucnost finančních trhů 

  Škapa, Jan
  Diplomová práce se věnuje predikci vývoje a posouzení investičního, transakčního a technologického potenciálu kryptoměn na základě jejich technické, ekonomické a právní analýzy. Leč se práce zabývá kryptoměnami obecně, ...
 • Kryptoměny a možnosti jejich obchodování 

  Kubík, Lubomír
  Bakalářská práce se věnuje vývoji a začátkům kryptoměn v čele s nejrozšířenější kryptoměnou Bitcoin. Popisuje principy fungování blockchainu a decentralizovaných měn. Zaměřuje se také na srovnání jednotlivých kryptoměn, ...
 • Platforma pro sběr kryptoměnových adres 

  Bambuch, Vladislav
  Cílem této práce je vytvořit platformu pro sběr a zobrazování metadat o kryptoměnových adresách z veřejného i temného webu. K dosažení tohoto cíle jsem použil technologie zpracování webu napsané v PHP. Komplikace doprovázející ...
 • Rizika spojená s investováním do vybraných kryptoměn a jejich vyhodnocení za využití fuzzy logiky 

  Brückner, Jakub
  Diplomová práce se s využitím fuzzy logiky a pokročilých metod rozhodování zabývá návrhem modelu využitelným při řízení rizik plynoucích z výběru investičních aktiv (kryptoměn). Ke tvorbě expertního modelu bude v největší ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Beneš, Martin
  V diplomové práci se budeme zabývat návrhem procesů pro řízení volného kapitálu společnosti na akciovém trhu (výsledky jsou interpretovány na historických datech) a trhu kryptoměn. Volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány ...
 • Virtuální měny 

  Mlýnková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá virtuálními měnami, které v základě využívají technologii blockchain. Základy způsobu fungování jsou vysvětleny na kryptoměně bitcoin, která je z technologického hlediska rozebrána detailněji. ...
 • Zpracování a využití informací na trzích alternativních měn 

  Uhlíř, Václav
  Tato práce se zabývá principiální analýzou zpracování a využití informací na trzích alternativních měn a následně stanovuje požadavky a implementuje modulární systém využitelný pro akademické účely s cílem vytvoření platformy ...