Now showing items 1-9 of 9

 • Jezero pod Petrovem - architektonicko urbanistická studie dostavby prostoru v cípu ulic Biskupská a Petrov s vazbou na brněnské podzemí 

  Zdražilová, Jana
  Idea řešení Petrov je kamenný ostroh v jihozápadní části Brna. Pozoruhodný sklep, který se nachází na řešeném pozemku, je pravděpodobně středověký a je převážně vytesaný ve skále. Navržená budova je pokračovatelkou skály, ...
 • Laboratorní úloha na filtry s vysokou selektivitou 

  Tuhý, Luboš
  Tato práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s vysokou selektivitou. Oblast kmitočtové filtrace je dosti obsáhlou a teoreticky náročnou disciplínou. Snahou této práce není podrobně zahrnout a popsat poznatky o ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dvořáková, Kateřina
  Řešené území zahrnuje nárožní část městského bloku vymezeného ulicemi Brabansko – Malá Dlážka na pozemcích s p.č. 4382, 4379, 4378, 4380. Od historického jádra je odděleno vodotečí řeky Bečvy a nábřežní městskou komunikací. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Srpková, Barbora
  Pro návrh byly klíčové světelné podmínky danné parcely. Ty vygenerovaly základní tvarové řešení návrhu. Dále byl objekt citlivě řešen dle výškových úrovní okolních domů a s ohledem na minimální stínění. V parteru se nachází ...
 • Modul pro verifikaci rotačních pozičních senzorů 

  Krolák, David
  Diplomová práce se věnuje návrhu a realizaci řídícího modulu pro automatizované měření moderních bezkontaktních indukčních snímačů úhlové pozice pomocí mechanického rotačního systému, skládajícího se ze stejnosměrného ...
 • Nová synagoga Trutnov 

  Vašička, Jakub
  Tématem diplomové práce je návrh nové synagogy ve městě Trutnov na pietním místě původní synagogy. Součástí stavebního programu je vytvoření celku využívaného židovskou obcí a jejími členy, obsahující provoz košer restaurace, ...
 • Odhad parametrů prvků v náhradním elektrickém obvodě piezoelektrického rezonátoru 

  Ryšavý, Lukáš
  V rámci této práce je vytvořeno jednoduché měřící pracoviště včetně řídícího softwaru pro odhad parametrů jednotlivých prvků v Masonově náhradním elektrickém obvodě piezoelektrického rezonátoru. Na základě přímého měření ...
 • Polyfunkční dům Crystal 

  Koniasová, Eliška
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu veřejných staveb. Stavební parcela se nachází mezi ulicemi Lerchova a Údolní. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky: administrativa, obchody a fitness centrum. ...
 • Sběratel krystalů 

  Klicnarová, Dita
  V rámci diplomové práce s názvem Sběratel krystalů se zabývám fenoménem sběratelství, konkrétně krystalem jako předmětem imaginární sbírky. Výběr předmětu pozornosti podléhá subjektivní fascinaci, která je vlastní sběrateli. ...