Now showing items 1-8 of 8

 • Design protézy dolní končetiny pro děti 

  Malátková, Hana
  Tématem této diplomové práce je design protézy dolní končetiny pro děti. Práce se zabý¬vá vlastním návrhem designu transtibiální protézy pro děti, která splňuje základní tech¬nické, ergonomické i sociální požadavky s ohledem ...
 • Návrh výroby krytu USB zásuvky pro nabíjení mobilních zařízení ze zdi 

  Nemec, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu krytu pre USB zásuvku umiestnenú v stene, umožňujúcu nabíjanie mobilných zariadení bez použitia adaptéru. Teoretická časť práce sa zaoberá aditívnou technológiou Rapid Prototyping a ...
 • Redesign čtečky čipů 

  Kusyn, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na redesign čtečky čipů karťuší (zásobníků) s filamentem pro 3D tiskárnu. Práce se zabývá analýzou současného trhu a původního krytu čtečky, aplikací základních technických a ergonomických ...
 • Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek 

  Calábek, Daniel
  Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s ...
 • Technologie výroby krytu ventilátoru 

  Hudousek, Jiří
  HUDOUSEK Jiří: Technologie výroby krytu ventilátoru. Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie výroby krytu ventilátoru plošným tvářením. Na základě literární studie byl navržen postup ...
 • Výpočet zatížení elektrického pohonu brány 

  Randa, Daniel
  Tato práce se zabývá konstrukcí pohonů pro samonosné brány. Respektive jsou zde rozebrány hlavní části, z kterých je pohon složen. Dále jsou zde řešeny hlavní body zatížení, které vznikají na samonosné bráně a jejím kontaktem ...
 • Výroba krytu 

  Dymák, Petr
  Kryt je součástka používaná k zakrytí ložiska motoru. Materiál, použitý pro jeho výrobu, je ocel 11 320. Z možných technologií pro výrobu byla zvolena jako nejvhodnější metoda konvenčního tažení bez ztenčení stěny. Pro ...
 • Výroba krytu vzduchového filtru 

  Procházka, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem výroby krytu vzduchového filtru. Součást má válcový tvar s kruhovým prolisem a dírou ve dně. Je vyráběná z ocelového plechu 11 320 tloušťky 1 mm. S přihlédnutím k sérii 20 000 kusů ročně, byla vybrána ...