Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh na zlepšení firemní kultury 

  Sombergová, Markéta
  Tato bakalářská práce pojednává o struktuře vnitřní kultury společnosti SolidVision, s. r. o. a jejím vlivu na výkon zaměstnanců. Poukazuje na problémy dané společnosti a vysvětluje, jak se tyto problémy promítají do jejího ...
 • Praktické využití interního marketingu ke zvýšení motivace zaměstnanců vybrané firmy 

  Juráň, Vilém
  Interní marketing je dnes aktuálním tématem, kterým se zabývá vedení mnoha firem. Tato práce se zaměřuje na metody, které mohou zlepšit interní marketing firmy a přispět tak k lepší motivaci zaměstnanců. V práci je analyzována ...
 • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

  Filipová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, ...