Now showing items 1-3 of 3

 • Ductile Fracture Criteria in Multiaxial Loading – Theory, Experiments and Application 

  Šebek, František
  Práce se zabývá tvárným lomem, který je výsledkem víceosého kvazi-statického monotónního namáhání doprovázeného rozsáhlými plastickými deformacemi, přičemž pro degradaci materiálu je uvažován lokální přístup. Ve výpočtech ...
 • Pevnostní výpočet výměníku tepla 

  Chrást, Ondřej
  Hlavní náplní diplomové práce je pevnostní výpočet výměníku tepla dle ASME Code. V úvodu je vypracován přehled řešené problematiky návrhu těchto zařízení. V praktické části je proveden pevnostní výpočet hlavních částí ...
 • Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu 

  Horsák, Libor
  Tato práce se věnuje zbytkové životnosti pecí v petrochemické průmyslu. O této oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je vyjmenována a popsána většina hlavních jevů, které je potřeba při určování životnosti zohlednit. ...