Now showing items 1-6 of 6

 • Eliminace kurzového rizika pro exportně orientovaný podnik 

  Pěček, Jan
  Práce se zaměřuje na eliminování kurzového rizika a možné způsoby jeho zajištění s ohledem na aktuální situaci v České republice a šířící se ekonomické krizi v roce 2009. Je v ní obsažen přehled možných finančních derivátů ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Holec, Pavel
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví společnosti IFE-ČR, a.s. v letech 2004 – 2008 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Návrh metodických nástrojů řízení kurzových rizik 

  Oldřich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkrétních obchodních případů, při nichž dochází ke vzniku kurzového rizika ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy zajišťovacích nástrojů k minimalizaci kurzových ztrát.
 • Řízení kurzového rizika podniku 

  Miturová, Klára
  Diplomová práca sa v prvej časti venuje teoretickým východiskám medzinárodného podnikania a s tým spojeného kurzového rizika. Praktická časť je zameraná na analýzu súčasnej situácie spoločnosti prostredníctvom analýzy ...
 • Řízení kurzového rizika v strojírenském podniku 

  Pindur, Přemysl
  Diplomová práce se primárně zabývá řízením kurzového rizikem ve strojírenském podniku Šroubárna Kyjov spol. s r.o. Cílem práce bylo vyhodnotit současnou situaci v podniku pomocí vybraných prvků finanční analýzy a provedením ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Holík, Dóra
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. v letech 2003 až 2015 za pomoci zvolených metod a ukazatelů ekonomické a finanční analýzy. Získaná data jsou pro lepší ...