Now showing items 1-7 of 7

 • Charakterizace meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob 

  Kilian, David
  Tato bakalářská práce byla zaměřena na charakterizaci meziproduktů a odpadních produktů vybraných kvasných výrob. Teoretická část práce se zaměřuje na použité suroviny a postup k přípravě kvasu, průběh destilace, získání ...
 • Pivovarství 

  Artýszková, Jana
  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii. V teoretické práci byla stručně shrnuta historie tohoto průmyslového ...
 • Sledování změn chemických parametrů při výrobě vína 

  Dlapalová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnami chemických parametrů vinného moštu během procesu kvašení. Byly porovnávány chemické parametry vzorku moštu s přidanou komerční kvasinkou a autochtonní kvasinkou. V teoretické části ...
 • Sledování změn chemických parametrů vinného moštu během kvasného procesu 

  Bídová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu během fáze kvasného procesu. V úvodní teoretické části je zmíněna historie vinařství a charakteristika révy vinné. Dále je práce věnována chemickému složení ...
 • Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu 

  Beníčková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu v průběhu kvašení. V teoretické části je popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné a odrůd analyzovaných v této práci. Dále je v teoretické části ...
 • Vliv pesticidů na mikroflóru vinné révy 

  Damborský, Pavel
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru shrnuje informace o vlivu pesticidů na mikroflóru vinné révy. V úvodu je popsána obecná charakteristika pesticidů, jejich klasifikace, toxicita a stručný přehled. Dále popisuje ...
 • Základní charakteristiky vína kvašeného ze samotoku a z lisovaného moštu 

  Becková, Eliška
  Tato práce se zabývá výrobou a školením bílého a červeného vína. První část je věnována teoretickými procesy a postupy při výrobě vína, popisuje sklizeň hroznů, kvašení, školení vína, chemické složení hroznů i vína, choroby ...