Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení veřejných zakázek 

  Rojíček, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na samotný proces hodnocení veřejných zakázek a jeho velice podrobné zmapování týkající se například kvalifikačních předpokladů, posuzování nabídek z hlediska hodnocení dle různých metod. ...
 • Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení 

  Špaček, Václav
  Bakalářská práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy zadávacích řízení, včetně otevřeného, zjednodušeného podlimitního řízení a zakázek malého ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatele u vodohospodářských staveb 

  Hartman, Jan
  V diplomové práci jsou vysvětlovány pojmy, které souvisí s veřejnou zakázkou. Největší pozornost je věnována jednotlivým typům kvalifikačních předpokladů. Hlavním cílem je porovnání kvalifikačních předpokladů veřejných ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce 

  Pospíšil, Petr
  Diplomová práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. V prvních 4 teoretických kapitolách je pojednáno o zadavatelích a druzích veřejných zakázek. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy ...
 • Kvalifikační předpoklady veřejných zakázek na stavební práce 

  Štaffa, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje jednotlivá kvalifikační ...
 • Veřejná zakázka na stavební práce 

  Fikoczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií u veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje ...
 • Výběr zhotovitele u veřejných zakázek na stavební práce 

  Brázdová, Eva
  V této práci se autor zaměřil na seznámení se s procesem zadávání veřej-ných zakázek, podrobné zmapování složení a počtu kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií. Pro analýzu těchto předpokladů a kritérií využil ...
 • Zadávací řízení v procesu investiční výstavby 

  Hrdinová, Eva
  Řešeným problémem diplomové práce je proces zadávání veřejné zakázky s rozsáhlým předmětem plnění stavebních prací. Dle předpokládané hodnoty se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení. Následně došlo ...