Now showing items 1-10 of 10

 • Implementace kvality služby do řízení síťového prvku 

  Boháč, Martin
  Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou kvality služby v konvergovaných sítích především s užitím IP protokolu verze 6. Konvergované sítě jsou schopné efektivně přenášet různé typy dat – hlasový, datový nebo ...
 • Implementace QoS v přístupové síti 

  Adámek, David
  Tato diplomová práce se zabývá počítačovými sítěmi, které hrají důležitou roli ve fungování dnešní společnosti. Na tyto sítě jsou dnes kladeny stále větší nároky co se týče propustnosti a kvality služeb, a to díky stále ...
 • Integrované telekomunikační prostředí 

  Tomeček, Jan
  V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení ...
 • Kvalita služby v mobilných sieťach 

  Spiššák, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia kvality služby (QoS) v mobilných sieťach EPS. Stručne je popísaná základná architektúra a charakteristické vlastnosti EPS. Definovaný je koncept QoS. Následne sú popísané ...
 • Možnosti simulace a optimalizace systémů hromadné obsluhy v prostředí MATLAB 

  Kakvic, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami simulácie a optimalizácie ethernetových sietí v prostredí Matlab. V práci je popísaná technológia Ethernet, kvality služieb a architektúra diferencovaných služieb. Na základe ...
 • Obnovení provozu v datové síti po vzniklé chybě 

  Trávníček, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo vysvětlení základních principů a technologií na zajištění spolehlivého a efektivního směrování v sítích, ve kterých dojde k výpadku linky, a to vše při co nejmenším dopadu na kvalitu služby ...
 • Optimalizace síťového provozu pomocí OMNeT++ 

  Rybníčková, Eva
  Tato diplomová práce pojednává o programu OMNeT++ jakožto simulačnímu nástroji pro simulaci síťového provozu. Je zde popsána jeho instalace, základní funkce a jeho použití dohromady s nadstavbou INET framework. Dále je ...
 • Porovnání architektur systémových databází MIB určených pro řízení kvality služeb v datových sítích 

  Jelínek, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o mechanizmu diferencovaných služeb (DiffServ) navrženým pro zajištění kvality služeb v datových sítích a podrobně prochází části struktury MIB databáze určené pro řízení chování tohoto mechanizmu ...
 • Simulace a vyhodnocení scénářů nasazení služeb reálného času do sítí UMTS v prostředí Opnet Modeler 

  Klimeš, Roman
  Tato práce se věnuje problematice mobilní sítě 3. generace nazývané UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Zkoumá parametry ovlivňující chování její přístupové části UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network), ...
 • Zajištění kvality služeb v UMTS síti 

  Nesveda, Marek
  Bakalářská práce pojednává o zajištění kvality služeb v UMTS sítích (Universal Mobile Telecommunications System). Sestává z teoretické a praktické části. V první, teoretické části nejprve popisuje zajištění kvality služby ...