Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivita bezdrátových sítí z pohledu služeb 

    Buchta, Marek
    Předmětem práce bylo věnovat se problematice efektivity bezdrátových sítí z pohledu služeb. Seznámit se se standardem WiFi sítí IEEE 802.11, s protokoly a principy WiFi sítí a služeb. Pozornost měla být věnována kvalitě ...
  • Simulace QoS bezdrátové sítě v prostředí OPNET 

    Rágula, Michal
    Hlavním cílem bakalářské práce je návrh a simulace bezdrátové sítě s podporou kvality služeb QoS. Je složena z teoretické a praktické části. Nejprve jsou rozebírané poznatky potřebné k porozumění dané problematiky a následně ...