Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Matejková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov so zameraním na kvalitu služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Cieľom práce je na základe získaných teoretických poznatkov o spokojnosti ...
 • Emulátor přenosové sítě 

  Urbanovský, Jozef
  Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ...
 • Návrh robustní podnikové datové sítě s využitím virtuálních sítí 

  Vrablic, Pavol
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou návrhu robustnej siete, siete ktorá musí byť vysoko spoľahlivá a odolná voči poruchám funkčnosti kritických služieb. Táto práca obsahuje popis nových metód vetvenia siete ...
 • Podnikatelský plán - Chata Martina 

  Bodnárová, Martina
  V prvej časti svojej práce som sa zamerala na vypracovanie teoretických poznatkov. Jedná sa o teoretické poznatky potrebné pre vypracovanie podnikatežského plánu. V druhej časti som sa zamerala na vypracovanie podnikatežského ...
 • Progresivní využití neuronových sítí v telekomunikacích 

  Babnič, Patrik
  Ciežom tento prace bolo zoznámiť sa so sieťovými prvkami konvergovaných sieti. V dnes dobe sa kladie na sieťové prvky vežký dôraz preto je dôležité ako bude riešená priorita. V teoretická časť sa zaobera sieťovými prvkami ...