Now showing items 1-1 of 1

  • Metody a metriky pro měření použitelnosti software 

    Stehlíková, Petra
    Práce se zabývá kvalitou softwarových produktů se zaměřením na použitelnost těchto produktů a způsoby jejího měření. Práce shrnuje definice kvality z různých zdrojů a modely kvality dle dostupných standardů. Dále podrobněji ...