Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti "Madlo" 

    Janáč, Ondřej
    Práce předkládá návrh konstrukčního řešení formy pro zadanou součást. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtů byla navržena vstřikovací forma se všemi náležitostmi. Určení násobnosti formy, ...