Now showing items 1-1 of 1

  • Využití ultrazvukové defektoskopie ve stavebnictví 

    Sztulová, Petra
    Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části se zaměřuje na využití ultrazvukové metody ve stavební praxi. Vysvětluje zde, jak funguje ultrazvuk. V druhé části se zaměřuje na možnosti kotvení. Je zde popsáno, ...