Now showing items 1-1 of 1

  • Využití 3D ultrasonografie pro měření nuchální translucence 

    Širůčková, Anna
    Tato práce slouží k přehledu nejnovějších metod diagnostiky vrozených vývojových vad v prvním trimestru především Downova syndromu. Hlavním markerem pro stanovení rizika vývojových vad plodu je nuchální translucence, neboli ...