Now showing items 1-5 of 5

 • Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS 

  Němeček, Libor
  Bakalářská práce se zabývá identifikací zákazníků MS Brněnky. Na základě provedeného marketingového výzkumu jsou určeny kategorie nákupních chovní jednotlivých zákazníků, zjištěny jejich potřeby a vnímání prodejny. Navržená ...
 • Marketingový výzkum u spotřebitele 

  Nakano, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem, konkrétně analýzou spokojenosti zákazníků pro supermarket Albert na Masarykově náměstí v Jihlavě. V první části této práce jsou shrnuty teoretické poznatky týkající ...
 • Návrh programu měření spokojenosti zákazníků 

  Macháčková, Radka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření spokojenosti zákazníků a budování vztahu firmy se zákazníkem. Cílem práce je aplikace získaných teoretických východisek do praktického měření spokojenosti zákazníků ...
 • Podnikatelský záměr - založení nového podniku 

  Pospíšil, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro výstavbu lyžařského střediska s využitím metod kvantitativního výzkumu a strategické analýzy, který bude realizován prostřednictvím nově založeného ...
 • Podnikatelský záměr – založení provozovny na zpracování a prodej hovězího masa 

  Uchytil, Jan
  Abstrakt Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení provozovny na zpracování a prodej hovězího masa. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část shrnuje teorii, která obsahuje potřebná ...