Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální měření s termovizní kamerou 

    Jakl, Oldřich
    Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
  • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

    Líbal, Jan
    Diplomová práce se zabývá využitím termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů. V první části je nastíněno bezdotykové měření teploty, ve druhé části je popsán princip senzorů, které vyhodnocují množství ...