Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza biotických matric metodou Spektroskopie laserem buzeného plazmatu 

  Střítežská, Sára
  Tato bakalářská práce se zabývá možností využití metody spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS), v oblasti biologických aplikací. Metodou LIBS byla stanovena prostorová distribuce vybraného prvku, kadmia, ve zvoleném ...
 • Fluorescence-tagged metallothionein with CdTe quantum dots analyzed by the chip-CE technique 

  Guszpit, Ewelina; Křížková, Soňa; Kepinska, Marta; Merlos Rodrigo, Miguel Ángel; Milnerowitz, Halina; Kopel, Pavel; Kizek, René (Springer, 2015-10-28)
  Quantum dots (QDs) are fluorescence nanoparticles (NPs) with unique optic properties which allow their use as probes in chemical, biological, immunological, and molecular imaging. QDs linked with target ligands such as ...
 • Fotoluminiscence zesílená plazmonovými polaritony 

  Édes, Zoltán
  Diplomová práce se zabývá fotoluminiscencí polovodičových materiálů zesílené plazmonovými polaritony. Je popsána základní teorie interakce mezi lokalizovanými povrchovými plazmonovými polaritony a fotoluminiscenčními ...
 • Nanostruktury a nanosenzory 

  Křečková, Jitka
  Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu ...
 • Nové metody pro rychlou detekci biologického materiálu na čipu 

  Pejović Simeunović, Jelena
  Tato práce navrhuje techniku separace a detekce na čipu pro kvantové tečky (QD, „quantum dots“) konjugované s různými proteiny, za účelem sledování vlivu vazebného činidla na potlačení intenzity uorescence QD způsobené ...
 • Quantum Dots - Characterization, Preparation and Usage in Biological Systems 

  Drbohlavová, Jana; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2009-02-20)
  The use of fluorescent nanoparticles as probes for bioanalytical applications is a highly promising technique because fluorescence-based techniques are very sensitive. Quantum dots (QDs) seem to show the greatest promise ...
 • Silná vazba v plazmonických anténách 

  Beneš, Adam
  Lokalizované povrchové plazmony vznikající při osvitu kovových nanostruktur koncentrují světlo do velmi malých objemů, kde kterých mohou interagovat s~dalšími nanoobjekty. Tato bakalářská práce je zaměřena na výrobu kovových ...
 • Studium konjugátů metalothioneinu pomocí elektromigračních metod 

  Johaníková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá studiem konjugátů metallothioneinu (MT) s fluorescenčními nanočásticemi pomocí elektromigračních metod. Pozornost je věnována především přípravě a charakterizaci kvantových teček (QDs) a jejich ...
 • Vliv biomolekul na optické vlastnosti deponovaných kvantových teček 

  Roček, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na výrobu kvantových teček oxidu titaničitého za pomoci nanoporézní masky z oxidu hlinitého a modifikaci jejich povrchu za účelem zvýšení jejich kvantového výtěžku. Práce je rozdělena do 6 základních ...
 • Využití nanomateriálů ke zlepšení optické detekce biomolekul 

  Špačková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá moderními metodami značení biomolekul. Pozornost je věnována především luminiscenčnímu značení polovodičovými kvantovými tečkami, optimalizaci přípravy a charakterizaci kvantových teček (QDs) a ...
 • Vývoj instrumentace a metodiky v proteomické a environmentální analýze 

  Hezinová, Věra
  Tato práce je zaměřena jak na cílený tak na přehledný přístup ve studiu proteomiky. Cílená proteomika přináší informace o přítomnosti proteinu a jeho lokalizaci v buňce či tkáni pomocí luminiscenčních značek na bázi ...