Now showing items 1-20 of 37

 • Analýza glukanů v rostlinných a mikrobiálních vzorcích 

  Vít, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá studiem glukanů u vybraných druhů kvasinek, řas a materiálů rostlinného původu. Kultivace byly prováděny za účelem co nejvyšší produkce glukanů za různých teplotních podmínek a v různých ...
 • Antimikrobiální účinky extraktů z rostlin na kvasinkové původce kožních mykóz 

  Posztósová, Gyöngyi
  Povrchové kožné mykózy sú relatívne rozšírené a postihujú stále viac ľudí. V súčasnosti sa na terapiu mykóz používajú liečivá ako ketokonazol, flukonazol a iné. Na tieto liečivá sa patogény občas stanú rezistentné. Vhodným ...
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Biologické účinky komplexních extraktů z kvasinkové a řasové biomasy 

  Bočán, David
  Tato bakalářská práce se zabývala optimalizací extrakce aktivních látek z mikrořas a karotenogenních kvasinek, charakterizací těchto extraktů a jejich testováním na lidských keratinocytech pro zjištění cytotoxicyty těchto ...
 • Biotechnologická produkce vybraných metabolitů na syrovátkovém substrátu 

  Gadová, Martina
  Predložená diplomová práca sa zaoberá posúdením možnosti biotechnologického využitia odpadu, srvátky. Skúma obsahové zloženie lyofilizovanej srvátky, optimalizáciou kyslej hydrolýzy srvátky a následnej prípravy kultivačných ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

  Ostrihoňová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu červeného vína 

  Zechmeisterová, Lucie
  V rámci diplomové práce byly monitorovány přítomné mikroorganismy ve vzorku hroznové šťávy červeného vína a vzájemné vztahy mezi kvasinkami, bakteriemi a plísněmi. Na kultivaci mikroorganismů byly použity tři různé média, ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces během kvašení bílého vína 

  Zdeňková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces účastnících se jednotlivých fází kvašení bílého vína. Rychlost, s jakou jsme schopni identifikovat druhy kvasinek, hraje důležitou roli pro posouzení ...
 • Identifikace kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu révy vinné 

  Škodová, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací kvasinek rodu Saccharomyces z listů, bobulí a moštu bílého vína použitím metody PCR-RFLP. Je zde popsáno získávání čistých kultur kvasinek, izolace DNA, amplifikace charakteristických ...
 • Identifikace kvasinek z interspecifické odrůdy vinné révy 

  Sadel, Peter
  Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať a charakterizovať kvasinky z muštu odrody Hibernal a tiež zbierkové kvasinky využitím metódy RFLP-PCR. Diplomová práca začala teóriou, ktorá sa zaoberala vínom, kvasinkami a ...
 • Influence of Culture Media on Microbial Fingerprints Using Raman Spectroscopy 

  Mlynáriková, Katarína; Samek, Ota; Bernatová, Silvie; Růžička, František; Ježek, Jan; Němcová, Andrea; Šiler, Martin; Zemánek, Pavel; Holá, Veronika (MDPI, 2015-11-24)
  Our work here monitors the influence of culture media on the Raman spectra of clinically important microorganisms
 • Kvasinky a víno 

  Palíková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací vinných kvasinek izolovaných z bobulí a moštu vinné révy. K izolaci byla použita bílá odrůda vína Sauvignon, které bylo pěstováno a vyráběno podle požadavků ekologického zemědělství. ...
 • Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek 

  Olivová, Radana
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé ...
 • Pivovarství 

  Artýszková, Jana
  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii. V teoretické práci byla stručně shrnuta historie tohoto průmyslového ...
 • Povrchové úpravy materiálov pre biotechnológie 

  Šupák, Marek
  Teoretická časť je zameraná na význam kvasiniek, ich role v pivovarníctve, a potreby spoľahlivého a ekonomicky výhodného pasterizačného kroku, ktorý by spĺňal moderné požiadavky. Rovnako je v tejto časti definovaná plazma, ...
 • Produkce beta-glukanů vybranými druhy kvasinek, řas a sinic 

  Veselá, Markéta
  Pro předloženou diplomovou práci bylo vytipováno několik druhů kvasinek a mikrořas a ve vybraných producentech byly analyzovány -glukany, lipidy, karotenoidy, ergosterol a koenzym Q. Podmínky kultivace kvasinek byly voleny ...
 • Produkce biologicky aktivních látek řasami a kvasinkami kultivovanými na různých zdrojích živin 

  Kohútová, Darina
  Karotenoidy sú lipofilné pigmenty a zároveň najrozšírenejšie antioxidanty vyskytujúce sa v prírode s veľkým uplatnením v kozmetickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Lipidy sú jednými zo základných organických ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium 

  Vavrysová, Alena
  Karotenoidy jsou významné průmyslové pigmenty přítomné prakticky ve všech živých organismech. Cílem předložené práce bylo studium regulace produkce karotenoidních pigmentů kvasinkami rodu Cystofilobasidium s využitím ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami s využitím odpadních substrátů 

  Kubáčková, Martina
  Karotenoidy představují jednu z nejrozšířenějších a nejpočetnějších tříd přírodních pigmentů s využitím v potravinářství, farmacii i kosmetice. Předložená bakalářská práce byla pojata jako srovnávací studie využití různých ...
 • Průmyslová výroba lihu 

  Flajs, Roman
  Bakalářská práce se zabývá průmyslovou výrobou lihu pro potravinářské a palivové účely. Cílem práce je popsat suroviny na výrobu lihu se zaměřením na lignocelulosové materiály a mikroorganismy, které se používají při jejich ...