Now showing items 1-1 of 1

  • Design of Generalized Powertrain Model 

    Borkovec, Tomáš
    V této práci je popsán obecný model paralélního hybridního automobilu. Celkový hnací systém je složen z menších sub-systémů popsaných pomocí kvazi-statického modelování. Pro dané cesty je vypočítána potřebná síla pro pohon ...