Now showing items 1-2 of 2

  • Design smoothie mixéru 

    Kolaříková, Eva
    Tématem bakalářské práce je design smoothie mixéru pro domácí použití. Cílem je navrhnout originální produkt s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky.
  • Manipulátor pro manipulaci s vysokotlakovými láhvemi 

    Machovský, František
    Předmětem diplomové práce je vypracování kompletní výkresové dokumentace, které předchází úvodní studie s rozborem možných variant. Práce je podložena pevnostními, kontrolními výpočty. V závěru je vypracováno ekonomické ...