Now showing items 1-2 of 2

  • Redukce emisí NOx využitím keramického filtru 

    Rubišar, Václav
    Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou snižování NOX vyskytujících se v odpadních plynech. Nejdříve je popsána charakteristika všech významných druhů NOX a jsou uvedeny jejich chemické vlastnosti. Je zmíněn i ...
  • Způsoby filtrace vzduchu 

    Valenta, Jiří
    Bakalářská práce poskytuje přehled o používaných metodách při filtraci průmyslového vzduchu. Práce se skládá z těchto 5 hlavních částí- suché a mokré mechanické odlučovače, elektrické odlučovače, látkové filtry a filtrační ...