Now showing items 1-8 of 8

 • Dřevěná konstrukce lávky 

  Kamrádová, Michaela
  Náplní bakalářské práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty u Frýdku-Místku. Rozpětí nosné konstrukce je 17,5m, šířka je 2,1m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava ...
 • Lávka pro pěší 

  Smělíková, Petra
  Náplní bakalářské práce je statické posouzení nosné konstrukce stávající lávky pro pěší a cyklisty v Kunovicích u Uherského Hradiště. Rozpětí lávky je 28m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava s ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Moravu, Mikulčice - Kopčany 

  Bílek, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Jedná se o návrh nové konstrukce. Návrh je proveden ve dvouch alternativách. Aletrnativa 1: Lávka je trojpolová, ...
 • Lávka pro pěší v Kyjově 

  Maleňák, Jan
  Náplní diplomové práce je návrh ocelové, nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje železniční trať v Kyjově. Budou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná varianta bude podrobně ...
 • Návrh betonového přemostění v průmyslovém areálu 

  Lipus, Rostislav
  Předmětem bakalářské práce je návrh betonového přemostění v průmyslovém areálu přes řeku Balinka. Práce obsahuje statický výpočet konstrukce lávky o jednom poli, který byl vybrán ze tří variant. Vybraná varianta je tvořena ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Bartoň, Radek
  Diplomová práce obsahuje, v části I, studii stávající ocelobetonové konstrukce lávky pro pěší a v části II návrhem a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklo dopravu na místě stávající konstrukce lávky. Stávající ...
 • Statická analýza lávky pro pěší 

  Holada, Jiří
  Práce se zabývá statickou analýzou a sestavením výpočtového modelu visutého mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu v obci Zbořený Kostelec. Model je vytvořen podle skutečné podoby stavby. Délka lávky je 135 m a šířka ...
 • Zastřešená lávka pro pěší 

  Janírek, Karel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje řeku Bělou ve městě Jeseník. Jsou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná ...