Now showing items 1-9 of 9

 • Optimalizace a transformace pracovních poměrů v obchodní společnosti 

  Vozka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně změnou formy pracovního poměru a rozvržením pracovní doby. Zaměřuje se na náklady, které vznikají v souvislosti se zaměstnáváním sezónních zaměstnanců ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šestáková, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá problematickou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů, které souvisí se zaměstnáním nových zaměstnanců. Teoretická část bakalářské práce se věnuje základním pojmům v ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kuklová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Skotáková, Adéla
  Bakalářská práce je zaměřena na téma pracovněprávních vztahů ve vybrané příspěvkové organizaci. Zabývá se hodnocením aktuální situace příspěvkové organizace z právního a ekonomického hlediska v personální oblasti. Hlavním ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Vojtová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy, konkrétně se zaměřuje na osobní náklady vybraného zaměstnavatele. Cílem práce je tyto náklady optimalizovat. Teoretická část objasňuje vztahy mezi zaměstnavatelem a ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zálešáková, Andrea
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových nákladů zaměstnanců, které zaměstnavateli vznikají v důsledku častých odpracovaných hodin práce přesčas související s ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace nákladů 

  Učňová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Hodnotí aktuální situaci zaměstnavatele, která souvisí s najímáním části zaměstnanců od pracovní agentury. V důsledku placení ...
 • Vznik pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Krčová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje vzniku pracovního poměru v souladu s právními předpisy České republiky. Nabízí přehled povinností zaměstnavatele souvisejících s přijímáním nových zaměstnanců a analyzuje budoucí mzdové náklady ...