Now showing items 1-4 of 4

 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Kuklová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Zálešáková, Andrea
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů. Zaměřuje se na optimalizaci mzdových nákladů zaměstnanců, které zaměstnavateli vznikají v důsledku častých odpracovaných hodin práce přesčas související s ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Lamačová, Markéta
  Bakalářská práce se věnuje problematice pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, týkající se pracovněprávních vztahů z právní, daňové, ekonomické a účetní perspektivy. ...