Now showing items 1-1 of 1

  • Zefektivnění výroby součástky do leteckého motoru 

    Bula, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá inovací technologického postupu odlitku s názvem Podpora ventilátoru ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. První část diplomové práce je zaměřena na funkci součásti Podpora ventilátoru z ...