Now showing items 1-3 of 3

 • Laboratorní napájecí zdroj 2x40V/10A se spínaným zdrojem a síťovým aktivním usměrňovačem 

  Šír, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja. Výsledkom práce je detailný návrh a realizácia prototypov dosiek plošných spojov silových obvodov aktívneho ...
 • Laboratorní napájecí zdroj s digitální řídicí jednotkou 

  Šír, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá detailným návrhom silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja pozostávajúceho z aktívneho usmerňovača v spojitom móde prúdu cievkou a meniča jednosmerného napätia. Výsledkom ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...