Now showing items 1-11 of 11

 • Instalace, konfigurace a testování serverových služeb typu www, e-mail, DNS a SAMBA v prostředí IPv4 a IPv6 

  Dosoudil, Petr
  Cílem práce je ukázat zprovoznění serverových služeb typu www, e-mail, DNS a SAMBA, v prostředích operačních systémů Microsoft Windows Server 2008 a Debian. Teoretická část práce se zaměřuje na popis jednotlivých služeb a ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontrolér ARM Cortex-M3. 

  Libicher, Radek
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh rozšiřujících obvodů a tři laboratorní úlohy pro vývojový kit MBED NXP LPC1768. Dokument je rozdělen na tři základní části. První část se zabývá popisem mikroprocesorů ARM, vývojové ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH 

  Zedník, Josef
  Tato práce obsahuje stručné informace o mikrokontroléru MC9S08LH64 a vývojové desce TWR-S08LH64. Hlavní náplní práce bylo navrhnout a realizovat alespoň 5 laboratorních úloh pro mikrokontroléry MC9S08LH a vývojovou desku ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale 

  Mikeska, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je věnována laboratorním úlohám pro mikrokontroléry MC9S08LH firmy Freescale. V úvodní části pojednává o periferiích mikrokontroléru a vývojové desce TWR-S08LH, která je osazena tímto mikrokontrolérem. ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH s využitím displeje 

  Řehoř, Petr
  Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s mikrokontrolérem MC9S08LH64 a jeho jednotlivými moduly, například A/D převodníkem, zdrojem hodinového signálu, ovladačem LCD displeje, sériovým komunikačním rozhraním a časovačem. ...
 • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

  Labaj, Radek
  Bakalářská práce se zabývá základními typy senzorů mechanických veličin, konkrétně pak indukčnostním senzorem polohy typu LVDT. Jeho vlastnosti a princip fungování jsou vysvětleny na laboratorním přípravku. Obsahuje návrh ...
 • Moderní výuka předmětu Prvky počítačů 

  Valachová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi modernizace výuky předmětu IPR za pomoci e--learningového systému ITO a nových výukových materiálů. Popisuje úpravy systému nutné, aby vyhovoval požadavkům předmětu IPR.
 • Modulární systém pro měření charakteristik dvoupásmových reproduktorových soustav 

  Pešek, Marko
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulárního systému pro měření charakteristik dvoupásmových reproduktorových soustav, zaměřeného především na problematiku geometrie ozvučnice a umístění reproduktorů. ...
 • Návrh laboratorní úlohy s obvodem FPAA 

  Veselý, Jan
  Tento dokument popisuje vlastnosti a možnosti programovatelných analogových obvodů (FPAAs), konkrétně pak typ AN221E04 a vývojové desky s tímto zařízením. Dále přináší také návrh použití zařízení v laboratorní výuce a to ...
 • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

  Vlašín, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...
 • Základní vlastnosti síťových protokolů a komunikačních technik 

  Cigánek, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na základní vlastnosti síťový protokolů. Hlavním úkolem je vytvořit laboratorní úlohy, které se zabývají základními vlastnostmi síťových protokolů a komunikačních technik, spolu s~podrobnými ...