Now showing items 1-5 of 5

 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...
 • Internetové ovládání laboratorních modelů 

  Dobrovolný, Petr
  Toto zadání řeší návrh dvou modelů, které jsou určeny pro výuku na PLC a v budoucnu i na software Control Web. Oba modely mají být použity v systému LabLink, který umožňuje vzdálenou práci na laboratorních zadáních. První ...
 • Návrh laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru 

  Kolacia, Kryštof
  Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem laboratorního modelu kontejnerového manipulátoru pro přepravní jednotku v měřítku 1:20 a nosností 60 kg. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočetní část. Nejprve jsou zkoumána ...
 • Nedostatky a nepřesnosti při měření na laboratorním modelu vedení NN 

  Němec, Jiří
  Práce se zabývá analýzou chyb a nedostatků při měření laboratorního modelu vedení nízkého napětí. Cílem práce je navrhnout řešení těchto problémů. Ve druhé kapitole jsou popsány základy teorie pro vedení nízkého napětí a ...
 • Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky 

  Řezník, Jindřich
  Předmětem této práce je vyhodnocení hydrodynamického zatížení na fyzikálním modelu mostovky, především stanovení vztahu mezi mediánem a krajními kvantily jednotlivých složek hydrodynamického zatížení a posouzení vlivu tvaru ...