Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí 

    Nevřivý, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce ...
  • Zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí 

    Rousová, Michaela
    Diplomová práce řeší možnosti zvýšení efektivity při svařování pecních konstrukcí. Malosériová výroba neposkytuje příliš mnoho možností k využití mechanizace anebo automatizace. Naopak při sériové výrobě se dá efektivita ...