Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza rizik pracovního prostředí ve výukových chemických laboratořích 

  Křištof, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik a na dodržení zákonných předpisů pro práci ve výukových laboratoří Fakulty chemické VUT v Brně. K posouzení byl využit vlastní úsudek založený na práci v daných praktikách, pro ...
 • Bez názvu 

  Sláma, Matěj
  Předmětem bakalářské práce jsou vlasy jako fenomén, image, trauma, kdy detailně zkoumám tento biologicky materiál na základě osobní zkušenosti, tak v rámci série experimentů ve vytvořené „vlasové laboratoři“. Tématicky se ...
 • Bezkabelový optický přenos 

  Němec, David
  Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře, kdy se následně proberou součásti a úpravy laboratorního pojítka RONJA. Cílem je zjednodušení ovládání laboratorního ...
 • Bioplynová stanice Telč 

  Novák, František
  Bioplynová stanice v Telči. Administrativní a laboratorní budova ležící v areálu bioplynové stanice na okraji města Telč v oblasti vědecko technického parku. Z poloviny dvoupodlažní objekt bude sloužit k laboratorním ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Muroň, Jakub
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma Centrum transferu technologií VUT v Brně. Areál Centra transferu technologií VUT je tvořen třemi ...
 • Experimentální stanovení hydrodynamického zatížení modelu přelévané mostovky 

  Naiser, Dominik
  Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením hydrodynamického zatížení na přelévaném modelu mostovky. V první části práce autor popisuje rozbor problému spolu se základními fyzikální zákonitosti a principy, které ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Joja, Marie
  Zadaná parcela se nachází na nároží městského bloku v sousedství historického centra města Brna. Z urbanistického hlediska tvoří významný předěl mezi centrální částí města a přilehlými čtvrtěmi. Místo čerpá z bohaté historie ...
 • Návrh dvojitého stabilizovaného napájecího zdroje 

  Vlček, Pavel
  Práce pojednává o návrhu zapojení laboratorního zdroje s vysokou stabilitou výstupního napětí, přídavných ochran pro bezpečnější provoz napájeného zařízení a provoz samotného zdroje. Práce popisuje komplexní stavbu napájecího ...
 • Návrh hydraulického okruhu laboratorního žlabu 

  Staněk, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá strojně-technologickým návrhem hydraulického okruhu laboratoře, která je součástí projektové dokumentace. Hlavní částí práce je hydraulický okruh s akumulačními nádržemi a jejich vystrojení.
 • Návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laboratoř větrání 

  Kundrát, Roman
  Cílem předkládané diplomové práce je návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laboratoř větrání. Na základě literární studie, nabytých zkušeností a rad odborníků je v práci představena koncepce návrhu vzduchotechnického zařízení ...
 • Nové standardy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích 

  Skřehot, Petr A.; Skřehotová, Marcela (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V letech 2015 až 2017 nastala řada legislativních změn vztahujících se k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratořích, a to nejen těch, kde se nakládá chemickými látkami, ale také těch, kde se pracuje ...
 • Optický bezkabelový přenos 

  Němec, Filip
  Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře. Cílem je návrh a realizace bezdrátového optického zařízení, které by sloužilo v laboratořích optických sítí. ...
 • Podnikatelský záměr - založení zkušební laboratoře 

  Talaš, Petr
  Tato práce je zaměřena na realizaci založení firmy zabývající se validacemi zdravotnických přístrojů dle nové vyhlášky MZČR 306/2012 Sb. Tato firma bude zkušební laboratoří akreditovanou dle podmínek ČIA (Český institut ...
 • Problematika revize laboratoře elektrických strojů 

  Pelikán, Luděk
  Tato práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33150 a ČSN 33 2000-6 části 6. Součástí práce je provedení revize laboratoře elektrických strojů a vytvoření revizní zprávy.
 • Reliability and availability calculation propos efor the educational laboratory 

  Oujezský, V.; Novotný, B. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The basic task was to define the reliability of network equipment in the Laboratory of Transport Networks which is a part of “Sensor, Information and Communication Systems” research center (SIX). The whole educational ...
 • Strojně-technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě 

  Hamouz, Vladimír
  Diplomová práce prezentuje strojně - technologický návrh hydraulického okruhu laboratoře, který je součástí projektové dokumentace. Hlavní části práce jsou hydraulický okruh, hydraulický měrný žlab a algoritmus řízení ...
 • Vědecko technický park Telč 

  Musilová, Kateřina
  Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...