Now showing items 1-8 of 8

 • Laboratorní napájecí zdroj s digitální řídicí jednotkou 

  Šír, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá detailným návrhom silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja pozostávajúceho z aktívneho usmerňovača v spojitom móde prúdu cievkou a meniča jednosmerného napätia. Výsledkom ...
 • Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací 

  Lednický, Marek
  Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných ...
 • Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací 

  Lednický, Marek
  Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných ...
 • Laboratorní zdroj 

  Tománek, Radek
  Práce srovnává množství typů laboratorních zdrojů jak z hlediska výstupních parametrů, tak i částečně z jejich technického řešení a jejich možností použití. Tím jsou rozebrány používané metody v laboratorních zdrojích, na ...
 • Laboratorní zdroj s rozhraním USBTMC 

  Sehnálek, Lubomír
  Téma bylo vybráno za účelem položení základu univerzální platformy pro ovládání přístrojů pomocí USBTMC a konstrukce laboratorního napájecího zdroje pro domácí využití. Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí regulovatelného ...
 • Laboratorní zdroj s vysokou účinností 

  Tejmlová, Lenka
  Práce uvádí čtenáře do problematiky napájecích zdrojů v elektrotechnice. Popisuje jejich obecné vlastnosti a pro uvedené typy zdrojů uvádí jejich popis a charakteristiky. Na základě těchto poznatků je práce dále zaměřená ...
 • Laboratory Power Supply 

  Tománek, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper is focused on a design of laboratory power supply with more outputs. During the design of the whole device reliability and EMC were the most important. The power supply was required to have many functions which ...
 • Řízení laboratorního zdroje 

  Hauer, Petr
  Tato bakalářská práce má za cíl návrh a realizaci laboratorního zdroje ovládaného mikroprocesorem a počítačem pomocí USB rozhraní. V teoretické části práce je popsána USB sběrnice i způsob její implementace do mikroprocesoru. ...